فرش دستباف آزادسرو

فرش‌های بافته شده در مجموعه‌ی تولیدی آزادسرو با مواد اولیه‌ی طبیعی و رنگ گیاهی