مرمت بیدخوردگی در یک تخته فرش دستبافت بیجار

یکی از شایع‌ترین آسیب‌هایی که همواره در کمین فرش دستباف قرار دارد بید‌خوردگی است.این مشکل توسط حشره‌ای به‌نام بید به وجود می‌آید. بید‌خوردگی بیشتر در فرش‌هایی دیده می‌شود که مدت…

ادامه خواندنمرمت بیدخوردگی در یک تخته فرش دستبافت بیجار